-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

احتمال برکناری اشرف غنی و سرپرستی عمر داوودزی قوت گرفته است.


برگرفته از شبکه اطلاع رسانی افغانستان - این مطلب را تا هنوز در نیویورک تایمز نیافته ام.
منابع مختلف به نیویورک تایمز گفته اند که عمر داوودزی در یک سلسله گفتگوهای پنهانی با مقامات امریکایی و غربی از آنان خواسته است تا بالای غنی فشار بیاورند که استعفا کند.

داوودزی به آنان گفته است که غنی درحال بردن افغانستان به سال های گذشته است و ادامه حکومتش می تواند جنگ های ویرانگر داخلی را دامن بزند.

منابع نیویورک تایمز که خواسته اند نام شان در این گزارش ذکر نشود، گفته اند که دیپلمات های غربی و امریکایی روی چندین گزینه کار کرده اند و شخص داوودزی یکی از گزینه های جانشینی غنی به شمار می رود.