-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲, دوشنبه

هیولا از قره باغ دو باره سر برداشته است

آدم کشی اخیراْ در قره باغ افزایش یافته و این می تواند مقدمه ای بر یک بلوای بزرگ در آینده باشد. 

خبردیگری حاکی است که یک عراده واسطه رنجرسریال نمبر۶۱۶ قرارگاه وزرات امورداخله ویک عراده واسطه رنجراردوی ملی درساحه نوپله ولسوالی قره باغ حوالی ساعت21:08مورخ ۳۱\۱\۹۸ با کمین دشمن مواجه گردیده، درنتیجه تورن مسیح الله ولد محبوب الله قوماندان تولی کندک لوژستیک وزارت دفاع ملی شهید ، اسامیان هریک سمونیارفضل الله ولد احمدیار افسروزارت داخله ، الهام ولد نعمان، رحمت الله ولد یونس منسوبین وزارت دفاع ملی، اصیل الدین،صاحب الرحمن ولدان نیازمحمد، عبدالاحمد ولد جان داد افرادملکی راکبین وسایط متذکره مجروح به شفاخانه انتقال گردیده اند.