-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۷, شنبه

بچه های داعش در نقش «شوی شار» کابل

در دانشگاه کابل چه می‌گذرد؟
«روز پنجشنبه همه ما به خاطر خوش‌آمدگويی به اعضای جديد اتحاديه گرد هم آمده بوديم. دقیقاً پیش از شروع برنامه و در همان موقعیت این حادثه اتفاق افتاد. او در حالي كه چادر به سر نداشت، مصروف صحبت در تلفن بود كه يك گروهك از پسران شرعيات بهش نزديك شدند و يكي از آنها ناگهانی از پشت سر با مشت بر فرقش كوبيد، سپس با لگد زد و تلفن را از دستش قاپيد. گفت با كی حرف می‌زنی عيسوی كافر؟ تو عيسويت را ترويج می‌کنی. در همين اثنا سر و صدای بصيره هم بلند شد تا تلفنش را پس بدهند.
بعد دوباره صدا بلند شد: «مه شوی شار استم، از پوهنزی شرعيات استم. اگه همينجا بكشمت كسی چيزی گفته نميتانه.»
بعد تلفن بصيره را پرتاب كرد و از صحنه دور شدند.»

روایت تمنا کریمی از آنچه در دانشگاه گذشت.

تفکر طالبانی را از دانشگاه بیرون کنید.
دانشگاه را امن بسازید.
از برگۀ فری احمدی