-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

دل انگیزترین واکنش یک فرهیخته نسبت به سیاه چاله کیهانی

یعقوب یسنا
همان جهان کوچک ادیان بهتر بود؛ هفت‌طبقه زمین و هفت‌طبقه آسمان بود. به سادگی می‌شد از فرش به عرش سفر کرد. از سر کوهی خدا را صدا کرد. اما جهان علم خیلی وحشتناک است؛ یک سیاه‌چاله‌ی آن ۴۰ میلیارد کیلومتر یا سه میلیون برابر زمین قطر دارد. ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. من حتا شمار این عددها را درک نمی‌توانم چه برسد که بنشینم و در باره‌ی این بزرگی و فاصله فکر کنم. بهتر است، چایم را بنوشم، خونسردی‌ام را با آب گرم حفظ کنم. میترا، دختر گرامی‌ام، هرچه زود چایم را بیار که گیج شدم!