-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱, یکشنبه

دام گذاری به شورای ولایتی پنجشیر

اعضای رده اول شورای ولایتی پنجشیر به اثر تلاش های امرالله صالح به حضور دکترغنی مشرف شدند. محاسبه غنی و امرالله در فاصله یک ماهی که به پایان کار باقی مانده، به سان ساختن یک خانه خاکی بر بستر موج دریاست. گرفتن دست و دامن شورای ولایتی پنجشیر، مقابله آشکار انتخاباتی برضد احمد ولی مسعود و تیم اتمر است. از سوی دیگر، اجماع منطقه ای و جهانی برآن است که به حیات این رژیم ویرانگر در اول جوزا نقطه پایان گذاشته می شود. می شود با اطمینان بیان داشت که شورای ولایتی پنجشیر زیر بار هیچ نوع وعده های سرخرمن از سوی دکترغنی نمی رود. ماهیت محفل ارگ نافی منافع ملی افغانستان است و جیمع اقداماتی که تا کنون ازین دولت سر زده، گواه این امر است.