-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

صلح و جنگ افغانستان، تنها در اختیار طالب نیست

امریکا و پاکستان پیشاپیش به مردن ذهنیت می دهند که در نتیجه تعامل با گروه طالبان و ایجاد یک دولت ائتلافی در افغانستان، جنگ به پایان می رسد. این بزنس خود شان است. تجربه به ما می گوید که این ذهنیت پردازی عواقب ناگوار دارد. جنگ افغانستان ابعاد مغلق و لایه به لایه دارد و طالبان یکی ازین لایه ها به شمار می رود. 
طالب، از خود صاحب و تجهیز گر دارد. طالبان، با فرهنگ نوین، زنده گی اجتماعی آزاد، مطبوعات آزاد، زنان و مردان مشکل دارند. میلیون ها نفر در افغانستان هرگز راضی به زیستن در قفس طالبان ( چه درقفس سنتی و مذهبی) نیستند. این بدین معناست که مقاومت شکل می گیرد و منجر به نبرد دایمی و گسترده می شود.
 بسیار دشوار است آدم به این فتوا برسد که جنگ ختم می شود. درحالی که هند، مخالف روال موجود است.  همچنین زدن مُهر «تروریزم» به سپاه پاسداران ایران، اوضاع را در افغانستان بیش از پیش گدود خواهد کرد. این نخستین بار است که امریکا اردو وقوای مسلح رسمی یک کشور آزاد و عضو سازمان ملل را برچسب رسمی «تروریزم» می زند. در عقب این اقدام حوادثی خوابیده اند که به نوبت بیدار خواهند شد. این مساله به امنیت افغانستان و مذاکره با طالبان بسیار اثر مخرب و برهم زننده دارد.