-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

فقط به ریسمان مسعود چنگ بزنید؛ راهی دیگری ندارید!

به نظر می رسد که همای خجسته بال حکمت و معنویت احمد شاه مسعود دور سرِ همه در چرخش است.

از امرالله تا عبدالله، از جنرال جرأت تا علم ایزد یار، به زودی و ناگزیر به مبداء و محراب مسعود رجوع می کنند. یادداشت های امرالله از همین حدیث نشان دارد. نوبت بعدی از یونس قانونی و رویزیونیست های پسا طالبان است. مسعود و دکترغنی اصلاً و ابداً قابل مقایسه نیستند. تنها تصاویر مسعود، به زودی دکترغنی را از افغانستان خارج خواهد کرد. تلخی دفاع از افغانستان ربطی به غنی و مامورین اداری بانک جهانی ندارد.