-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

ریشخند زدن به شیوخ هاشمی عربستان

روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرده است که اولین رآکتور اتمی عربستان تا چند ماه دیگر آماده خواهد شد و افزوده که هنوز نشانه ای از آمادگی عربستان برای رعایت موازین حفاظتی که مانع از ساخت بمب اتمی می‌شود، در دست نیست. این خبر در واقع خندیدن به ریش عربستان و شیوخ طلا پرست آن است. تأسیسات مشابه به «مُکِت» سازی علیه ایران و پر زدن به کلاوه بوفالو های بی دانش عرب است تا سهل ذخایر مالی و معدنی آنان را به بیرون منتقل کنند. وقتی دانش هسته ای، بومی نشود؛ ظرفیت ملی برای بهره وری و مدیریت تآسیسات تا مدارج عالی علمی نرسد؛ راکتور اتمی گفتن، به معنای احمق خطاب کردن همان کشور بی دانش است. با تأسیس هر دستگاه فوق پیشرفته و درعین حال «ممنوع» در عربستان، دارو ندار آن کشور بیشتر از گذشته در گرو قرار می گیرد.