-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

مشوره خلیلزاد به استاد سیاف متصور است

استاد سیاف درصدر جرگه فراز آمده و ظاهراً محاسبه دسته جات مخالف غنی و حتی سمپات های خودش را خراب کرده، اما این طور نیست. سخنان امروز ایشان آشکارا رنگ و لعاب دپلوماسی مصلحتی داشت و از نفوذ و لنگر سخنرانی های قبلی وی تهی بود. در آخرین ساعاتی که باید به تقاضای دکترغنی برای مدیریت لویه جرگه پاسخ آری و نه می گفت، با خلیلزاد ملاقات کرده است. گزارش شده که مقامات سفارت امریکا و خلیلزاد از فیصله های پرخاشگرانۀ احتمالی علیه دپلوماسی امریکا و منطقه برای یافتن یک راه حل سیاسی برای معضل افغانستان، مشوش اند. به احتمال زیاد، دکترخلیلزاد در صدر نشینی استاد سیاف در جرگه نقش مشورتی داشت. سیاف زیرک تر از آن است تا خود را با دنیای عرب، امریکا، روسیه، و احزاب و تیم های انتخاباتی در داخل قرار ندهد. او هیچ نکته یی به سود ابقای غنی در قدرت نگفت.