-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۴, چهارشنبه

خلیلزاد: در صحبت با طالب، دنبال خروج از افغانستان نیستیم

اشاره: من که مصاحبه را دیدم، گفته می توانم که بحث خروج اصلاْ واقعیت ندارد. 

خلیلزاد در گفت و گو با امید مرزبان از رادیو آزدی:‌ ما دنبال خروج از افغانستان نیستیم بلکه دنبال تامین صلح هستیم که شرایط خروج را آماده سازد. او با کنایه به موضع گیری های برخی حلقات در داخل افغانستان از جمله طالب ها، اظهار داشت که قبولاندن یک مفکوره بالای دیگران یک تجربه ناکام است. بهتر است موافقه با طالبان قبل از انتخابات صورت بگیرد و فیصله ای که حاصل می شود بر امور حاکم شود. چون اطمینان ندارم چنین توافقی قبل از انتخابات صورت بگیرد، باید آماده گی برای انتخابات هم وجود داشته باشد.

با توافق با طالب جنگ ختم نمی شود. داعش هنوز در صحنه است. ملکی سازی طالب، بازسازی، پول و ... هنوز مشکلاتی که بعد از توافق هم بر سر جایش باقیست.