-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۹, پنجشنبه

کرزی دو بار به ملابرادر زنگ زد؛ بعد جلسه تحریم شد

جزئیات خبر به حواله منابع آگاه در قطر و ترکیب هیأت ۲۵۰ نفریجلسه قطر به اثر اقدامات کرزی از کابل به تعویق افتاده است.

بعد از آن که نیمی از اعضای هیات مصالحه با طالبان، از سوی دولت مشخص و تعیین گردید، پلان حامد کرزی برهم خورد. وی در روز ها و شب های اخیر، بسیار فعال بود و ترتیباتی داده بود که تمامی رهبران سیاسی و فعالان شامل در هیات مصالحه را تحت رهبری خودش در آورد. نیمۀ هیات از نفرات تحت رهبری خودش و نیمی دیگر از دولت باشد.

برنامه طوری بود که با شروع جلسه در قطر، یک کودتای همایشی یا شورش داخلی در فضای تالار بر پا شده و صدای مخالفت با دکتر غنی، در محضر دوربین ها و خبرنگاران درسطح بین المللی گسترش یابد. سپس، با یک اقدام ناگهانی، وی ( حامد کرزی) همه را به خاموشی فراخوانده و گرداننده گی مجلس را بر عهده بگیرد و دکترغنی را به نام خائن ملی و دشمن مصالحه، از همان جا سقوط بدهد. آقای کرزی با اشاره با دکترغنی گفته است که « ای لچک کل مرغ ره از میدان کشیدنی هستم».
درگزارش آمده است که ظاهراً امریکایی ها درجریان قرار دارند. در جلسه قبلی مسکو نیز سفیر امریکا و خلیلزاد از کرزی تقاضا کرده بودند در کنفرانس مسکو شرکت بکند.

وقتی دکترغنی ترکیب را به نفع خود تغییر داد، این مساله خشم کرزی را برانگیخت. وی از اول روز گذشته تا بعد از ظهر امروز، دو بار با ملا برادر در قطر تلفنی صحبت کرد و هشدار داده که از هیأت دستکاری شده به وسیله دکترغنی در قطر استقبال نشود. طالبان و نهاد برگزار کننده نیز از پذیرش هیات کلان ۲۵۰ نفر طفره رفتند.

درین میان، استاد سیاف از تحرکات کرزی غضبناک شده است. استاد سیاف در نظر داشت که هیأت کلان اعزامی را شخصاً درمقام زعیم جهاد و مقاومت، رهبری کرده و در مجمع جهانی، در محضر مطبوعات بین المللی، قرائت طالبان از اسلام را به چالش بگیرد. طبق خبر واصله، طالبان نیز ازین بابت دستخوش پریشانی شده بودند. منابع طالبان گفته اند که تبانی سیاف و دکترغنی در مجلس قطر ابتکار سیاسی و شرعی را از طالبان سلب می کرد. تا لحظات نوشتن این خبر، استاد سیاف سرگرم مشوره با دکتر غنی و دیگر رهبران سیاسی است.