-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۲, دوشنبه

مذاکرات صلح به سوی یک آتش بس احتمالی پیش می رود

یورو ایشیا خبر داد که دور بعدی گفت و گوها در بارۀ صلح افغانستان بازیگران عمده در داخل افغانستان را هم در بر گرفته و شامل یک توافق وسیع پیرامون آتش بس خواهد بود. هرچند هنوز شاخصه های آشکار یک توافق به چشم نمی خورد؛ اما خبرهایی از پایتخت های کشورهای آسیای جنوبی میرساند که با خروج احتمالی نیروهای امریکایی نگرانی از یک وضعیت درحال ظهور امنیتی بیشتر شده است.

یکی از پروژه هایی که در نتیجه خروج قوای امریکایی از افغانستان از معادلات روزافزون قدرت در افغانستان تاثیر پذیر خواهد شد، پروژۀ خط لوله ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند( تاپی) است. طالبان ممکن است بعد از خروج امریکا با این پروژه کنار بیایند.