-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲, دوشنبه

تشدید اختلاف بین استاد سیاف و حامد کرزی

درمعمایی که کرزی پرداخته، مقام خیالی صدارت به چه کسی خواهد رسید؟ 
خبرها حکایت از آن دارد که حامد کرزی با طرح ایجاد یک نظام شبه سلطنتی اکنون در برابر محور اصلی جهاد و مقاومت – استاد سیاف- قرار گرفته است.
 محافل مطلع در اطراف استاد سیاف می گویند که حامد کرزی مقام صدارت در نظام پیشنهادی آینده به رهبری خودش را به سه نفر هریک محمد یونس قانونی، استاد عطا نور و محمد حنیف اتمر وعده داده است. 
گمانه برین است که آقای کرزی با این سه سیاستگر، این وعده را در ملاقات های جداگانه بیان داشته است و حتی احتمال دارد که اضلاع این مثلث مطلع نباشند که آقای کرزی عین دیدار با اجندای مشابه را با همتایان تیمی آن ها انجام داده است. 
کلید این معمای فرضی در ذهن حامد کرزی است و بس. شاید هیچ اتفاقی نیفتد. اما این اهرمی است به مدد آن دولت دکترغنی را می خواهد از چرخۀ تعامل بیرون کند.