-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

خانه فرهنگی روسیه درکابل افتتاح شده است

به گزارش واشنگتن پست، روسیه یک مرکز فرهنگی جدیدی در کابل باز کرد. وقتی مسکو در سال هشتاد میلادی خانه علم و فرهنگ شوروی را ساخت اردوی شوروی با مجاهدین تحت حمایت امریکا درگیر نبرد بود. اکنون تند باد جنگ افغانستان درحال خاموشی است روسیه درجنب خانه علم و فرهنگ سابقه مرکز دیگر اعمار کرده است. این اقدام در واقع بازسازی نفوذ آن کشور در افغانستان است. روسیه درافغانستان درکلیه مسایل افغانستان با احتیاط عمل می کند. خبر گشایش مجتمع فرهنگی روسیه، بی سروصدا و بدون کدام تبلیغات و مراسم در ویب سایت زبان روسی انتشار یافت، درحالی که بسیاری از شهروندان کابل از روی پنجره های ساختمان هنوز هم بدین باور اند که در ساختمان مرکز فرهنگی روسیه هنوز بازسازی روان است.