-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۷, شنبه

ملا های انگلیسی باز به جان حفیظ منصور افتادند!


رحمت الله فطرت نوشته است که صاحب این دین خداست؛ پس تو چه کاره هستی که به روی حفیظ منصور شمشیر گرفته ای؟!رحمت الله فطرت نوشته است: منصور باریش بابیش بازی می‌کند.

سپس می گوید: حفيظ منصور در دوران جهاد داعیه دار مکتب آزادی واستقلال طلبی بود.منصور در دوران جهاد مسؤل جریده  مجاهدین بود، منصور در بازی های کلان حکومتی وسیاسی نقش موثری را داشت اما بعد از فروپاشی حکومت طالبان گرایش منصور به بلاک غرب مستحکم تر گردید، ضمن آن که در شرایط کنونی از پدیده ی دموکراسی استفاده سوء نموده مفسر کچ اندیش، تندیسِ تازه ی را به تعریف گرفته می‌خواهد تن دین را به رهنه بسازد.
این ملا، از سطح و سویۀ منصور فقط همان ظواهری را می بیند که فارمول های شرعی مختص به دیدگاه خودش هم آهنگی ندارد.

ملا رحمت الله می افزاید: یک دسته ی سکولار مشربی که با حوصله مندی تحت نام تحقيق پروژه ی گرد هم آمده طبق میل شان افکار مردم را زهر پاشی می‌کنند بی خبر از آنند که صاحب این دین خداست وخدا خودش ذمه ی تضمین این دین را زده است.

ملا در آخر می گوید: گناه ثقافت اسلامی چیست؟
آیا ثقافت اسلامی تروريست تربيه می‌کند، يا جنایت شما به حق ملت؟ 
شما مادر تروريست استید وگهواره جنایت به دست شماست. ثقافت اسلامی تروريست تربيه نمی کند؛ بلکه بي عدالتی، فساد اداری، رشوه خوری، خوردن مال مردم، ظلم واستبداد افراد مسلح غیر مسؤل، تقویت افراد واشخاص جنایت کار وجنایت پیشه عامل اصلی تروريست است.
بیائید به جای تخریش اذهان عامة در فکر تأمين امنیت، تحقق عدالت اجتماعی شوید! اگر مشکلات درون حکومت حل شد و دیگر افراد بر خلاف حکومت سلاح برداشت، آنگاه دست من هم با دست شما. در غیرآن به این جنایت تان نکته ی پایان دهید!

اشاره: ملا رحمت الله پیوسته می گوید که ثقافت اسلامی تروریست تربیه نمی کند. ثقافت اسلامی چه معنایی دارد جز تطبیق شریعت؟ گذشته ازین، همین متن کوتاه دو پروگراف خودش، بوی تهدید و ادبیات تروریستی را به مشام می زند. ملا رحمت الله تشریح نداده است که پس این همه کشتار و هسته های تروریستی در پاکستان و افغانستان از کدام ثقافت تغذیه می شوند؟