-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

انتصاب سمیع مهدی به ریاست رادیو آزادی

سمیع مهدی، نویسنده و روزنامه نگار مدقق، به ریاست رادیو آزادی منصوب گشت. این رویداد برای من شگفت انگیز و قابل تأمل است. رادیو آزادی از سوی کنگره امریکا تمویل می شود. این دگرگونی نشان می دهد که سیاست امریکا در افغانستان دست کم در مدیریت تبلیغات صدو هشتاد درجه تغییر کرده است. ریاست رادیو آزادی از ابتداء منحصر به «پشتون» ها بود.

من پنج سال در آن جا کار کردم و راز و رموز مخرب سیاست قبلی رادیو آزادی را می دانم. رادیو آزادی محور اصلی ترافیک زبان و نگاه خاص به تاریخ و سیاست افغانستان و شخصیت های سیاسی بین الاقوام بود. حتی روش کار طوری تنظیم شده بود که بخش دری و پشتو آن به وسیله پشتون های دو زبانه رهبری و اجرایی شود.

 این گزینش به سیاست پس از پیوستن طالبان به صلح رابطه دارد. البته با نوشتن این مساله هیچ نوع بدخواهی نسبت به رفقای پشتون خویش ندارم. آن ها حساب شان ازین سیاست های خسران آور جداست. آن ها دوست دارم؛ حقایق را بیشتر.