-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

ملکه ثریا: زن مسلمان نسبت به زنان اروپایی آزاد تر است!

بریده ای از کتاب « چشم دوم تاریخ»-
نکات برجسته گفت  و گوی ملکه ثریا با مجله هوهلو فرانسه :اشاره: ملکه ثریا طرزی در سفر طولانی شاه امان الله به اروپا، آسیا و افریقا او را همراهی می کرد.

وی در گفت و گو با مجله هلوهلو چنین می گوید: حقوق زن در اسلام محفوظ است. عامه غربیان چنین تصور می کنند که صاحب دیانت اسلام تجاوز به حقوق زنان نموده؛ حال آن که چنین نیست. ( سفرهای شاه امان الله، عزیزالدین وکیلی پوپلزایی، برگ ۱۲۰)

قبل از طلوع خورشید محمدی هیچ دینی به اندازه اسلام به زنان حقوق نه بخشیده؛ جز در دو سه حکم که آن هم به مقتضای حکمت و طبیعت است. ( برگ ۱۲۲)

 اسلام زنان را در جمیع مراتب بامردان مساوی قرار داده است. عادات و رسوم و اخلاقی که زنان غرب از برکت تعلیم و تربیت درین قرن به مقتضای وقت حاصل کرده اند؛ ربطی به احکام دیانت شان ندارد.

اگر از  روی دیانت ملاحظه شود زنان اسلام نسبت به زنان سائر مذاهب از هر جهت آزاد و حقوق شان هم محفوظ تر است. تنها دیانتی که زنرا قایم بالذات، مالک بالاستحقاق و قیم و مختار مطلق مال ونفس خود ساخته است؛ اسلام است. اسلام زن را حصۀ تساوی در اقتصادیات و سیاسیات مشترکه بخشیده؛ چنان که در ۱۳۴۶سال قبل ( برابر با سال ۱۳۰۶ هجری) در مساله ودیعت که همان موضوع انتخاب وکسب آراء عمومی است، زنان را همدوش مردان ساخته و تازه اروپائیان می خواهند حق رأی در انتخاب به زنان بدهند، هنوز هم در کلیه بلاد غرب، کاملاً رأی به زنان با آن همه ترقی داده نشده است.

من درین ساحت خود پس از اطلاع درین موضوع برای رفع این شبهه رساله ای به اسم ( زن و اسلام) نگاشته و مخصوصاً حکم داده ام که برای آشنا کردن اروپائیان به این موضوع اهم که بیشتر مورث نفرت زنان غرب از اسلام آمده، ترجمه آن را به فرانسه اشاعه دهند. آن وقت خواهید توانست حقایق را از اسلام استنباط کنید. ( سفرهای شاه امان الله، عزیزالدین وکیلی پوپلزایی، برگ ۱۲۱)
ثریا اشاره می دهد که گشایش های جدید در عرصۀ حقوق و حراست از زنان در دنیای غرب، به نحوی برگرفته از احکام اسلام است. وی به خبرنگار نشریه هوهلو گفت: اروپائیان در آینده نزدیک به تمام احکام اسلام ولو که نام اسلام هم روی آن نباشد؛ پای بندی نشان خواهند داد.
نماینده مجله هوهلو که از سوابق و بستری که ملکه ثریا در آن پرورش یافته بود ( سوریه) اطلاعی نداشت؛ از سنت های حاکم در افغانستان بویی نبرده بود و از جامعه بسته، بی سواد، سخت سنتی و جنگ های جانگذاز پاکتیا و خوست حرفی نشنیده بود؛ و نمی دانست که تنها بانویی که در افغانستان به رفع حجاب اقدام کرده، همسر اول افغانستان بود؛ بعد از مصاحبه با ملکه ثریا، در کمال احساسات و حسن نیت فوق العاده نوشت:
من با خیلی از ملکه ها و زنان درجه اول ملاقات و مصاحبه کرده ام ولی کمتر زنی را به متانت و ذهانت و معلوما ملکۀ افغانستان دیده ام. ازین ملاقات مرا حاصل یقین حاصل شد محیط افغانستان!! که چنین ملکه می پروراند، مستعد و قابل همه گونه ترقی و همدوشی با ممالک مترقی دنیا می باشد! ( همان اثر، برگ ۱۲۴)

مصاحبه کنندۀ خبره ظاهراً حتی به خود زحمت مطالعه سال های زنده گی بانوی اول افغانستان را نداده بود و نمی دانست ملکه ثریا پیش از ملکه شدن یک روز هم هوای افغانستان را تنفس نکرده بود!