-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲, دوشنبه

اتحاد جدید حامد کرزی و سیاسیون شمال برضد دکترغنی


کرزی در صدد ایجاد پادشاهی پوپلزایی ها است.


خبرواصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که حامد کرزی در آخرین لحظات درکشمکش های هفته گذشته، به اثر اصرار و مشورت یونس قانونی، استاد محقق، استاد عطا و حنیف اتمر، جلسه دوحه را برهم زده است.

این جریانات زمانی جدی شد که حکمت کرزی و حضرت عمر زاخیل وال ( مسئولان ارتباطی با ملابرادر و گروه قطرنشین طالبان) به طور خسته گی ناپذیر با ملابرادر درتماس بوده و اطلاعات و جزئیات وقایع را به کابل مخابره می کردند. ملابرادر، دوست خانواده کرزی، آشکارا، به جای دکترغنی، حضور حامد کرزی را ترجیح می دهد. کرزی با مهارت و حوصله مندی زیاد، تحت نام غلزایی و درانی، درصف طالبان شکاف انداخته است.

منابع مقرب به دکترغنی می گویند پلان طوری طراحی شده است که کرزی به آمریکای ها ومتحدین غربی گفته است که افغانستان برای دموکراسی آماده نیست؛ باید یک پادشاه ویا رئیس جمهور مقتدر که دوره اش دراز مدت باشد و از خانواده وشخصیت های مشهور کشور واز درانی های قندهار باشد؛ در راس نظام بیاید. بنا به نظر کرزی، یکی از چهره های متنفذ مجاهدین شمال به حیث نخست وزیر بیاید که معاونش هم یک هزاره باشد. احتمالاً معاونت «پادشاه یا رئیس جمهور مقتدر» برای استاعطا یا یونس قانونی وعده داده شده است.
این طرح با موافقت همه، به خلیلزاد تحویل داده شده است. 
درین طرح پیش بینی شده است که در سطوح پایین نهاد ها باید انتخابی باشند. ولسی جرگه ومشرانوجرگه وشورای های ولایتی  با کم کردن اختیارات وبا تعدیل قانون این نظام برای ۷ سال نافذ شود. سپس با مطالعه وضعیت، اقدامات بعدی روی دست گرفته شود. 
اتحاد گروپ حنیف اتمر با کرزی یک رویداد تعیین کننده است و این گروه سعی دارد درمدیریت کنفرانس های دوحه و تاشکند نقش محوری داشته و ازجانب ارگ فقط دو نماینده در مجلس اجازه حضور داشته باشند. 
درخبرآمده است که این طرح ظاهراً با حمایت وسیعی درصف طالبان مواجه شده اما جزئیات وچند و چون این استقبال روشن نیست. 

ارگ نشینان دستپاچه اند. در بخشی از خبرارسالی گفته شده که سلام رحیمی ودکتر فضلی در مجالس خویش، کرزی را خاین ووطن فروش خطاب می کنند . میگویند کسی که سوار بر طیاره بی 52 وارد ارگ شده باشد، منافع ملی را از کجا بفهمد؟