-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

به جای پاسخ، اعلامیه می دهند!

اعلامیه مطبوعاتی وزارت مالیه درمورد اتهامات وارده بر مسؤولین اسبق این وزارت -

اشاره: نسبت دادن فساد اکلیل حکیمی ربطی به گزارش سیگار ندارد. پروندۀ قطور رزاق وحیدی، متوجه اکلیل است.در این اواخر برخی از افراد مغرض در صفحات اجتماعی خویش شایعات را مبنی بر حیف و میل شدن وجوه محصول خدمات مخابراتی از طرف مسوولین وزارت مالیه به نشر رسانیده اند.

آنها این شایعات را به اداره سیگار منسوب نموده اند. این در حالیست که اداره متذکره کدام سند در این مورد نشر نه نموده است و نه وهم وزارت مالیه را در جریان گذاشته و وزارت مالیه این شایعات را کاملا رد نموده و به دور از حقیقت می داند.
برای معلومات بیشتر هموطنان عزیر خویش باید یا آور شد که ، به اساس قوانین مالیاتی کشور، محصول خدمات مخابراتی از عواید غیر مالیاتی بوده و مسؤولیت جمع آوری آن به عهده وزارت خانه/ادارات مربوط می باشد.

( حالا ممکن است چنین باشد؛ به مستندات دفاعیه رزاق وحیدی مراجعه شود. یا به آن مستندات جواب داده شود.) 

نظر به قانون محصول خدمات مخابراتی، طرز العمل مخصوص را تدوین نموده که در آن به گونه واضح شیوه جمع آوری محصول خدمات مخابراتی بیان گردیده است و هیئت مشترک متشکل از وزارت های مالیه، مخابرات و اداره اترا در هر ۱۵ روز و یا حسب ضرورت طبق طرز العمل از شیوه جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی نظارت بعمل می آورند و در صورت بروز تخطی، متخلفین مطابق قانون جریمه می شوند.
با اطمینان کامل می توان گفت؛ هیچ شخص و یا ارگان به صورت فزیکي به پول دسترسی نداشته و بطور مستقیم بعد از تعرفه از حساب بانکی شرکت به حساب بانکي د افغانستان بانک ارسال شده، به عواید ملی افزود می گردد.
با وصف این همه، وزارت مخابرات جهت حصول اطمینان بیشتر در خصوص جمع آوری محصول و سایر عواید خدمات مخابراتی، قرارداد سیستم RTDMS را امضا نموده و با کمپنی های قراردادی بطور جدی کار می نماید تا در اسرع وقت این سیستم ایجاد و نگرانی شهروندان در این خصوص مرفوع گردد