-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳۰, جمعه

نیویورک تایمز: دکترغنی تعهدی به صلح ندارد

در باره این که هیات مصالحه را چه کسی رهبری کند، اختلافات کثیفی بروز کرده است.روزنامه نیویورک تایمز به ارتباط لغو نشست دوحه نوشته است که اختلافات کثیف بر سر این که هیآت مصالحه برای نشست قطر را چه کسی رهبری کند، بین نخبه گان سیاسی افغانستان دو دسته گی آورده است. همچنان در رابطه به این که دربرابر شرایط مذاکره با طالبان چه مانور هایی به کار گرفته شود.
روزنامه می گوید که تیم دکترغنی نیروهای مخالف را که هرچند تقسیم شده اند به این نظر می بیند که هدف شان مشترک است؛ یعنی سرنگونی دکترغنی. از نظر گروه های مخالف ( که منظور نویسنده، گروه کرزی و اتمر می باشد) و همچنان شماری از دپلومات ها، تیم غنی در کمال خیره سری نسبت به تلاش های صلح که از کنترول خود شان بیرون باشد، تعهدی ندارد.