-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۱, چهارشنبه

لطیف پدرام استاد است و ما شاگردان اوئیم

همه نوشته های من از همین برگه ( گزارشنامه افغانستان) انتشار می یابند و هر حساب کاربری دیگر مجازی از من نیست. حضور هموطنان ما در شبکه های اجتماعی خیلی شلوغ و مزدحم شده است و هر کس، درهر جهتی که اراده کند، قلم می چرخاند و هر هدفی را که زخم بزند؛ می زند. هنوز فرهنگ سالم بهره وری از امکانات روابط مجازی در میان ما افغان ها جا نیفتاده و صدای فحش و دشنام، رسا تر از ندای همگرایی و درک متقابل به گوش می رسد. درهرحالتش، هر فعال مجازی از طریق نوشته ها و همرسانی نکته ها، در واقع گرایش فکری و تلقیات خودش را به نمایش می گذارد و بازارگرمی گفتار ها و نبشته های مخرش، از نظر ارزشی عمر کوتاه دارند.

اخیراً تصویر مرا همراه با بریده های ناقص یک نوشته، در کنار دانشمند عصرما، مبارز عدالت خواه – دکترلطیف پدرام- می گذارند تا بدین وسیله، به زعم خود ایشان، بر نظریه ها و جایگاه ویژه پدرام، رنگ های سیاه و سرخ بپاشند. پدرام در واقع مکمل شخصیت فکری نسل جوان است و امتیازش این است که در اصل موضوع، تمام ارکان « گذشته گرایی» را به چالش می کشد.

پدرام دوست گران مایه ما است. پدرام استاد است و ما شاگردان اوئیم. او نماد بارزِ عدالت خواهی دریک برهۀ حساس تاریخ افغانستان است. او شخصیتی نظریه پرداز و حاضر در صحنه است. آدم هایی مثل من، ازین دور ها دست برآتش نداریم. در بهترین حالت، برای بقای افغانستان و عدالت گستری قلم می گردانیم. ازین رو، مقام پدرام ها والاتر است. همه نوشته های من از همین برگه ( گزارشنامه افغانستان) انتشار می یابند و هر حساب کاربری مجازی به نام من، از من نیست.
دیدگاه های سیاسی بسیاری از مردم از همدیگر متفاوت است و باید متفاوت باشد. بستر زنده گی براصل تفاوت و تضاد بنا شده است؛ اما بیان یک اندیشه و انگاره الزاماً مجوزی برای حذف اعتبار یک شخصیت دیگر نیست؛ حتی نگاه سلبی به اعتبار دشمنان نیز از نظر ما صائب نیست.
برای همه بزرگان ادبیات، سیاست، حکومت و پیکارجویان نظریه پرداز که فقط برای مردم ما مبارزه می کنند؛ از تۀ روح خودم حرمت می گذارم و از برکات اندیشه ها و علو مقام شان مستفیض می شوم.
ایستاده گی ما فقط در برابر بی عدالتی، کژبینی تاریخی و لجاجت استبدادی است. به پدرام گرامی سلام و ارادت دو باره نثار می کنم. رزاق مأمون