-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۵, یکشنبه

یک نشانه واضح که دکترعبدالله با اجندای طالبان ملحق شده

اشاره: افشای این مساله درست درهمین روزهای حساس، شق زنی نهایی بین عبدالله و غنی است.

پرده برداری از راز به کرسی رسیدن داکترغنی توسط طالبان!

نظر محمد مطمین از هواداران طالبان چنین گفت: با آن‌که داکتر عبدالله پیروز انتخابات ۲۰۱۴ بود اما تیم آقای غنی برای جلب حمایت بیشتر، با طالبان در سال ۲۰۱۴ پس از مذاکرات روی سه مورد توافق کردند
اول اینکه حکومت آینده هیچ‌گونه پیمان امنیتی با ایالات متحده امضا نکند. 
دوم توافق روی مذاکرات مستقیم با طالبان نه با پاکستان.
سوم متوقف ساختن حملات هوایی و آزادی زندانیان طالب، که اشرف‌غنی پس از رفتن به ارگ به هیچ کدام‌اش عملی نکرد. 
آقاي مطمین در مقابل به تعهد طالبان برای اشرف‌غنی نیز اشاره کرد و گفت که اما طالبان به تعهد شان عمل کردند. که موارد زیر بود:
۱- اجازه دادن به برگزاری انتخابات در ساحات تحت کنترل طالبان
۲- تشویق کردن مردم جهت رای دادن به اشرف غنی
۳- پر کردن صندوق‌های رای و تقلب گسترده به نفع اشرف‌غنی توسط طالبان