-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۲, پنجشنبه

به گزارش روزنامه دی نیشن، جلسه سیاسیون افغانستان با طالبان که به تاریخ ۱۴ اپریل تعیین شده بود، به ۱۹ اپریل به تعویق افتاده است. جلسه سیاستمداران افغان و طالبان که ابتدا در تاریخ 14 آوریل در قطر برنامه ریزی شده بود.
قرار است نشست هیات تشکیل شده برای مذاکره در دوحه از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ اپریل با طالبان دیدار داشته باشند.
هیات مذاکره کننده با طالبان ۳۷ نفر عضو دارد، از جمله دکترعبدالله، حامد کرزی، استاد سیاف که نخستین نشست خود را به تاریخ ۶ اپریل برگزار کردند.