-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

قدرت های آسیای نمی گذارند امریکا ایران را زیر ساطور بگیرد

امریکا با این اقدام، ایران را قوی تر خواهد ساخت!

امریکا ایران را در قطار القاعده، داعش قرار داد. تا حال روال کار امریکا این بوده که بالای تروریزم در هر کجای دنیا که بوده، حمله کرده است. پس آیا امریکا توان یا اراده حمله به ایران را دارد یا این که این یک نمایش تبلیغاتی برای دور دوم انتخابات امریکا است؟ 
هرگاه، بعد از زدن تاپه تروریزم به قوای مسلح رسمی یک مملکت عضو سازمان ملل هیچ اتفاقی نیفتد، به امریکا چه می ماند؟ این اتهام سر راست در عین حال به شرکا و دوستان استراتیژیک ایران- روسیه، هند و چین- وارد است. کشورهایی که با تروریزم دوست و همکار اند، در خط تروریزم قرار می گیرند. همان فارمول « یا با ما یا با تروریست ها» در اذهان زنده می شود.
 اگر امریکا و اسرائیل به نحوی به بسترهای استراتیژیک ایران هجوم ببرند، این کشورهای بزرگ تماشا می کنند که ایران زیر ساطور امریکا قطعه قطعه شود؟ به هیچ وجه چنین نیست. مسلم است که امریکا در برابر ایران عملاً هیچ کاری از دستش ساخته نیست. امریکا اشتباه بزرگی مرتکب شد.