-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۵, پنجشنبه

نباید سیاه و سفید دید

از قلم شاعر و نویسنده: عزیزالله نهفته
نباید سیاه و سفید دید. ادستاد عبدالحی حبیبی ده ها اثر خوب به فارسی نوشته و ده ها اثر دیگر را تصحیح و چاپ کرده است. کارها و کارنامه های او در زبان فارسی بیشتر از تمام همنسلانش است. از آثار و نوشته های خوب استاد حبیبی باید قدردانی شود و آثاری را که در راستای یک سیاست خاص نوشته شده اند، باید نقد کرد. تاریخ سازی و قهرمان پروری خاص یک زبان و ملت نیست، این پدیده را در تمام کشورها و زبانها می توان یافت. در کشورهای دیگر، با این تاریخ سازی ها برخورد علمی می شود و آنها را در چهارچوب زمانی ای که نوشته شده اند، بررسی و نقد میکنند. هیچ کس حق ندارد کسی را دشنام دهد. نقد ناشناس و حبیبی باید علمی و بدور از هر نوع عقده گشایی باشد. این هم نام چند اثر از صدها اثری که استاد حبیبی بزرگ خلق کرده است. 
۱. ادبیات جهان (فارسی)؛
۲. غزنه (مثنوی فارسی)؛
۳. تاریخ ادبیات پشتو؛
۴. تاریخ افغانستان در عصر تیموریان هند (فارسی)؛
۵. جوانمردان و عیاران (فارسی)؛
۶. اشعار و دیوان تیمورشاه افغان (فارسی)؛
۷. زرنج و احوال تاریخی آن (فارسی)؛
۸. تاریخ افغانستان بعد از اسلام (تاریخ به زبان فارسی)؛
۹. تاریخ سیاسی افغانستان در دو جلد (فارسی)؛
۱۰. روابط ادبی وادی سند با افغانستان؛
۱۱. جغرافیای تاریخی افغانستان؛
۱۲. تصحیح و ترتیب صد میدان خواجه عبدالله انصاری هروی؛