-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۹, دوشنبه

گرگ و بره در افغانستان می توانند از یک دریا آب بنوشند؟

روزنامه بزنس اینسایدر می گوید که سیاست پاکستان درحمایت از طالبان اصلاْ تغییر نکرده است.روزنامه بزنس اینسایدر از دیدار دکتر خلیلزاد با رهبران پاکستان از جمله رهبر نظامی آن کشور- جنرال قمر بجوا- خبر داده و نوشته است: درحالی که زلمی خلیلزاد و همتایان پاکستانی اش تصویری از یک توافق صلح دلپذیر و کامل در افغانستان به دست می دهند، دشوار است تفاوت های عمیقی را که در پس فعالیت دپلومات ها پنهان است، نادیده گرفت. هدف دو طرف – امریکا و پاکستان- در افغانستان کاملاْ متفاوت است. واشنگتن می خواهد از جنگ رو به افزایش افغانستان عقب نشینی کند، اما به نظر می رسد که سیاست پاکستان در حمایت از طالبان تغییری نکرده است.

از همین جاست که خلیلزاد درکابل اظهار داشت روابط امریکا با پاکستان نمی تواند بهبود یابد مگر این که آن کشور سیاست خود را نسبت به افغانستان دگرگون کند. این طرز فکر که علی رغم سوء ظن شدید و عدم حالت اطمینان، گرگ ( طالبان) و بره ( افغانستان) به نحوی قانع باشند که از یک بستر رود آب بنوشند، تحلیل های متفاوتی را نسبت به سناریو های آینده به وجود آورده است.
به طور مثال، ادوارد لوسی نویسنده و تحلیل گر نام آور در روزنامه فایننشیال تایمز مقایسه ای بین خروج امریکا از ویتنام در ۱۹۷۵و خروج فعلی امریکا از افغانستان انجام داده و نتیجه گرفته است که این می تواند تبعات مشابهی در قبال داشته باشد. نمی توان چنین سناریوی مشابه در افغانستان را با اطمینان پیش بینی کرد. اما در رابطه به رویکرد طالبان که برای دستیابی به جایزه ای که در برابر مبارزات سخت خویش انتظار دارند، سوء ظن کافی وجود دارد. این که ریاضت مکرر برای صلح و آشتی نتیجه بدهد، امری مبهم است.