-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳۱, شنبه

حمله بر وزارت مخابرات علامت آن است که قدرت به طالبان به طور کلی وعده داده شده است. دکترغنی با سیاست منفی و مواجهه با رهبران و اقوام، نیروهای ضد طالبان را ضعیف کرده و گور خود را نیز کنده است. زعیم های انتخاباتی هم اکنون روی تشکیل حکومت موقت کار می کنند.