-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۵, یکشنبه

اقدام خنده آور سردار غنی خان

دولت های ضعیف مثل دولت کابل هرگز توان مقابله با فیس بوک را ندارد. مقابله با فیس بوک به معنی تن دادن به سقوط و رسوایی حتمی است. فیس بوک مدیریت جهانی برای حفظ نظم یا ایجاد بی نظمی در نقاط مشخص دنیا است. گروه گذشته گرا در کابل،‌ فرصت چنین کاری را ندارد زیرا در اول جوزا میعاد رسمی کارش ختم می شود. این حکومت رفتنی است اما فیس بوک می ماند. معلوم می شود که روح سردار هاشم خان در کالبد غنی حلول کرده و درین که در قرن ۲۱ نفس می کشد، دستخوش سوء تفاهم شده است.