-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

اعتراف صریح دکترغنی به افراز «جمپ» درمسیر مذاکرات جاری

دکترغنی گفت: اجازه نمی دهیم پروسه صلح غیرافغانی شود!
این عبارت درخود پیامی دارد که ضد خلیلزاد، طالب، کشورهای منطقه، کشورهای عربی، و به خصوص دشنام دادن به ۱۲ کاندیدای ریاست جمهوری و شخصیت های سیاسی است که جرگه را تحریم کرده اند.وی گفت که مرا دیوانه می گویند من به این دیوانه گی خویش افتخار می کنم!
شوت کردن جنرال دوستم، ضیاء مسعود، دکترعبدالله، جنرال جرات، اتمر، و کشتن جوانان درخیمه چهارراهی زنبق، دیسانت قوا به مزار، به خانه جرات و شکار قیصاری، انتصاب تحریک آمیز امرخیل در ارگ، آوردن سروراحمدزی نفر خاص آی اس آی به شورای امنیت ملی واقعاْ بخشی از دیوانه گی های غنی است که می گوید به آن افتخار می کنم!