-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱, یکشنبه

دکترغنی توصیه سفیر امریکا در باره امرالله صالح و لاراغنی را رد کرد

سفیرامریکا در دیدار با رئیس جمهور، خواستار حذف حضور محب الله محب، لاراغنی و امرالله صالح از جلسات رسمی دولت شده بود.بربنیاد خبر ارسالی به گزارشنامه افغانستان، اخیراً جان باس سفیرامریکا در کابل در دیدار دو به دو با دکترغنی، سه درخواست رسمی حکومت امریکا را مطرح کرده است که هر سه پیشنهاد از سوی دکترغنی نادیده گرفته شده است.

درخبرآمده است که جان باس به رئیس جمهور «توصیه» کرده بود که تا زمان اتمام موعد ریاست جمهوری موصوف، از انجام سه عمل خود داری ورزد. نخست، حمدالله محب را در جلسات دعوت نکند؛ دوم، لارا غنی نباید در هیچ یک از جلسات رسمی اجازۀ حضور داده نشود؛ زیرا جایگاه حقوقی لارا غنی مشخص نیست. سوم، امرالله صالح نباید در هیچ یک از جلسات رسمی اجازه حضور داده شود؛ زیرا درین شرایط حساس ممکن است سایر نامزد های ریاست جمهوری نسبت به سیاست امریکا در انتخابات افغانستان دستخوش شک و گمان شوند.
خبر می افزاید که دکترغنی توصیه های سفیر امریکا را در هر سه محور نادیده گرفته و برعکس خواسته های امریکا عمل می کند. 
درادامۀ خبر آمده است که دکترغنی و شرکاء با وصف آن که از امریکا به طور کامل نا امید شده و مضاف برین، حمایت نیم بند نهاد های دولتی و غیر دولتی را نیز به طور کامل از دست داده اند؛ برخلاف قانون اساسی کشور، تمام امکانات دولتی را درجهت مدیریت انتخاباتی که حتماً باید در آن برنده شوند به کار انداخته اند.

اوضاع کنونی سرخط مقاله گلوبال پست ( مورخ ۱۴ جولای ۲۰۱۸) را به یاد می آورد که نوشته بود: سرنوشت دکترغنی مانند نظام الدین قیصاری خواهد بود.