-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۳, جمعه

مناطق «آزاد» در ساحه طالبان چه گونه اند؟

امریکا در تلاش دادن دولت به عنوان انعام به طالبان، این گروه را جری تر ساخته است. در بخشی از اعلامیه‌ای گروه طالبان آمده است:  وظیفه ما هنوز به پایان نرسیده، اگر چه مناطق بیشتر کشور آزاد گردیده است، اما هنوز هم نیروهای خارجی در کشور حضور نظامی و سیاسی دارند.
در مناطقی که طالبان می گویند آزاد شده است، وحشت و دهشت بدوی هزاران سال قبل دوره برده گی حاکم است. همه چیز به غیر از بی نظافتی، کوکنار، لنگی و ریش و خشم و نماز اجباری، در آن مناطق حاکم است. ترس غلیظ از میرغضب ها بیداد می کند. نازی های طالبی اشتهای آزادی کل افغانستان را به همان شیوه دارند!