-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۲, دوشنبه

گفت و شنود دردناک بین دکترغنی و خلیلزاد

خبر می رسد که مذاکرات جاری خلیلزاد با دکترغنی خیلی دردناک و زاویه دار است.  با این حال، مسیر تلاش هایی که در سطح بین المللی و منطقه ای در جریان است منحرف نمی شود. اصل مساله این است که حضور کشورهای منطقه در نظام سیاسی آینده افغانستان بر اساس چه مشخصه هایی تضمین می شود. 
هرگاه این مساله تضمین نشود، خطر فشار منطقه ای برای تخلیه پایگاه های امریکایی فزونی می یابد. ماهیت توافق با طالبان این است که آیا این هیولای آدمکش و خون ریز با دندان های زهری و تیز به کابل می آید یا آن که ظاهراْ هیات هیولایی اش حفظ اما دندان های نیش دار و مسمومش به کلی ریختانده می شود تا هیچ کسی را گاز گرفته نتواند. این مساله به امریکا زیاد دلچسب نیست اما برای مردم افغانستان حیاتی است.
مقاومت در برابر بازگشت کفتار دهن پرخون امارت اسلامی، کار سیاسیون معامله گر نیست. این مقاومت در سطح ملی خود به خود شکل می گیرد. بافت زنده گی اجتماعی در افغانستان دافع نظام طالبانی است؛ همان طوری که مجاهدین درین بافت حل شدند؛ آن ها نیز مستعد به تحلیل هستند؛ اما وقت گیر است. طالب نیرویی نیست که با زنده گی مدنی مماشات کرده و خلاف منش خود تن به بی آزاری دهد. همان سخن شادروان احمد شاه مسعود هنوز از نظر تاریخی به قوت خود باقی است که طالب یک نیروی مزدور و بی فرهنگ است. این سخن تعبیر قومی ندارد. ما امروز با لایه های متفاوت طالب تاجک و ازبک هم مقابل هستیم. همه اش نافی بقای افغانستان است.