-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۴, چهارشنبه

مذاکره طالب با دولت حقیقت ندارد

به تاریخ دهم اپریل گفت و شنفت خلیلزاد با طالبان خاتمه می یابد. طالبان گفته که حالا دور دوم دیدار شان را با «سیاسیون افغان» انجام می دهند. از قرار معلوم در جمع سیاهی لشکر « سیاسیون افغان» نفراتی از دولت کابل هم در نظر گرفته شده است که مایه خشنودی دکتر عبدالله و غنی را فراهم آورده!
دکترعبدالله گفت یک انستتیوت در قطر از آن‌ها دعوت به عمل آورده تا در این نشست شرکت کنند و حکومت افغانستان خود در مورد تصمیم می‌گیرد. گپ از دعوت رسمی کشور های تیر است... فقط پلک می زنند تا قاصدی از آدرس یک « انستیتیوت» در قطر لطف کرده و از حکومت هم دعوت به مشارکت کند.