-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

برای ختم یک جنگ بد، راه خوب وجود ندارد

 به گزارش منبع اطلاع رسانی «مسایل خارجی» امریکا، اکنون در بین کارفهمان آن کشور از جمله رایان کراکر، سابق سفیر امریکا درکابل در باره ایجاد یک « ویتنام دیگر» همزمان با خروج امریکا نگرانی هایی به وجود آمده است. 
جنگ های آمریكا درافغانستان و ویتنام به جنگ های جهانی انجامید.  ویتنام جبهه ای در جنگ سرد بود و افغانستان جبهه "جنگ علیه تروریسم"، از سوی بوش.  در هر دو کشور، شورشیان یک چشم انداز گسترده را پیش نظر قرار دادند و تصمیم گرفتند که تا زمان به زمین خوردن ابهت امریکا انتظار بکشند. چنان چه یک شورشی طالبان به یک خبرنگار امریکایی گفته است که شما ساعت های محدود را در اختیار دارید اما تمام زمان در اختیار ماست.
فارین آفیرز می افزاید که گزینه های خاتمه دادن به جنگ افغانستان، مشابه ویتنام است. واشنگتن می تواند با حفظ امیدوار پیروزی در جنگ، یک بن بست دراز مدت را در نظر بگیرد یا در خط سرمایه گزاری ناکام هجده ساله در حرکت باشد. اما به نظر می رسد که انتخاب برای امریکا روشن است.   امریکا باید خودش ازین ترس رها کند که در نظردیگران ضعیف جلوه گر شود. باید براصول حس مشترک عمل کند. درست تاریخی ویتنام و افغانستان این است که راه خوب از برای خروج از یک جنگ بد وجود ندارد. مگر آن که به خود جنگ پایان داده شود.