-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲, دوشنبه

سرنوشت دکترغنی مشابه سرنوشت عمرالبشیر سودانی است

مهم ترین حادثه این هفته؛ دیدار سفیرامریکا با لطیف پدرام


سرپرست سفارت امریکا درکابل نخستین بار با لطیف پدرام در مورد مسایل انتخابات، صلح و مشروعیت فتوای فرمایشی اخیر دادگاه عالی بر استمرار حکومت غنی- عبدالله دیدار کرد. این نشانی از حالت اضطراری درمحافل دپلوماتیک است. تا زمانی که امریکا درکنار غنی بود، پدرام از جرگۀ تعامل خارج فرض شده بود؛ اکنون وضع عوض شده است.

محفل کوچک لانه گرفته در ارگ، به گونه ای نامنتظر، پریشان حال و از خط هرگونه احتیاط و تدبیر خارج شده است. فیصله اخیر دادگاه عالی، به جای ضمانت عمر حکومت، نیاز به استفاده از زور به هدف بیرون راندن دکترغنی و شرکاء از قدرت را در دستور کار نیروهای داخلی قرار داده است. رهبران انتخاباتی مخالف غنی، ممکن است یک جبهه متحد علیه این تصمیم غیرمجاز تشکیل بدهند و حتی اردو و قوای مسلح را قانع کنند که برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام، مانند آن چه در خرطوم برای لگام زدن عمرالبشیر اتفاق افتاد؛ دست به عمل شوند.
بازنده آسان و داوطلب ماجرا های آینده، دکترعبدالله است. سرنوشت مشارالیه مثال آن هندویی است که بعد از تشرف به اسلام، ختنه شده و سپس بعد از تشدید درد عضوی، هم دین را از دست داده بود هم .... را.