-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۸, یکشنبه

جعبۀ سیاه تقلب انتخاباتی اخیر کشف شد!


رجب علی اندیشمند مجموعه مدارک ثقه را به کمیت 300 دوسیه به سفارت امریکا و یوناما تحویل داده است. علت تأخیر دراعلام نتایج انتخابات همین قضیه بود.خبر فوری واصل شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که درواپسین هفته های پایان مأموریت خونتای ارگ، رجب علی اندیشمند یک تاجر ملی به انبوه ای از مدارک و اسناد ثقه در بارۀ تقلبات سازمان یافته در انتخابات اخیر از سوی ارکان دولت و مجریان کمیسیون انتخابات دست یافته است.

اندیشمند مجموعه مدارک ثقه را به کمیت 300 دوسیه به سفارت امریکا و یوناما تحویل داده است. علت تأخیر دراعلام نتایج انتخابات همین قضیه بود.
رجب علی اندیشمند از حوزه کابل کاندید مستقل ولسی جرگه بود و با به کار اندازی یک تیم چهل نفری ازجوانان متخصص  IT وکمپیوتر ساینس چندین ماه شبانه روزی کار کرده است که درنتیجه به جعبه سیاه تقلب دست یافته است.
اگر این اسناد درمعرض قضاوت عامه قرار داده شوند، دیگر هیچ آبرویی به خونتای ارگ و کمیسیون فاسد انتخاباتی باقی نمی ماند.  
اقای رجب علی اندیشمند از لابلای تحقیق  به این نتیجه رسیده است که پانزده نوع تقلب انتخاباتی انجام گرفته و اسناد و مدارک درین رابطه به طور کامل در دسترس است. از جمله این که چطور رای یک آدم بالا برده شده و آرای دیگران چه گونه درمحفظه کمپیوتر قید مانده است.  اینک پنجره به سوی یک افتضاح تاریخی و گیج کننده گشاده شده است. 
خبر مشعر است که مسوولان دولت وکمیسیون نسبت به این انکشافات به وحشت اندر گشته اند.