-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۵, پنجشنبه

امریکا ظاهراْ طالبان را «خصی» می سازد!

به حواله ژورنال گازیت، جیم بینکس نماینده مجلس عوام امریکا روز گذشته در محضر قانون گزاران اعلام کرد قبل از آن که امریکا تعداد عساکرش در افغانستان را به ۱۰ هزار نفر کاهش دهد،  باید طالبان فعالیت های شورشگرانه خود را کاهش بدهند. سه نماینده در باره قانون امنیتی افغانستان صحبت کردند. براساس این قانون طالبان با القاعده قطع رابطه کرده و از قانون اساسی افغانستان و حقوق زنان حمایت شان را اعلام کنند؛ از دریافت کمک های مالی سازمان های غیرحکومتی پرهیز کرده و با عملیات مشترک افغانستان و امریکا برضد تروریزم مشارکت کنند.
بینکس در بیانیه ای گفت که امریکا علاقه ای ندارد که به خصوص برای دستیابی به یک توافق بد، هر کاری را انجام دهد که در کوتاه مدت فشار های سیاسی را رفع کند؛ در عوض تهدید هایی را متوجه امنیت ملی امریکا بسازد.