-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۶, دوشنبه

دکتر عبدالله زوال چهارساله سیاسی خود را جشن گرفت

امریکایی ها و اروپایی ها مصلحتاْ دکترعبدالله را در ماه های آخر حکومت فضاحت ملی از اشرف غنی جدا کردند تا لویه جرگه سفارشی خنثی شود. البته این آخرین کارآمدی عبدالله در بده وبستان های سیاسی در سطح داخل نیست. از او در ساقط کردن کامل توطئه های محفل ارگ استفاده خواهد شد.

 اگر غنی با عصبانیتی که دارد دکترعبدالله را مانند محقق برکنار کند، بازهم خطر نگونساری اش در چاله سقوط کم نمی شود. پیرمرد بسیار بد بازی کرد و نامش را به عنوان بانی هیستری قومیت در عصر دیجیتال در فهرست سیاه تاریخ افغانستان درج کرد. عبدالله به نحوی سعی دارد در یک گوشه قدرت آینده جایی برای خودش ریزرف کند. ازین پس، رقابت بین قانونی و عبدالله تشدید شدنی است. چون، دیگر کدام چهره ای کاریزمایی که این دو تا را به موزیم تاریخ بفرستد، ظهور نکرده است. عقامت جنبش مقاومت به راستی باور نکردنی است.