-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۲, پنجشنبه

پیمان امنیتی ایران- افغانستان

به گزارش فارس، عمر داودزی گفته است: افغانستان امروزه با ۱۱ کشور دنیا از جمله هند پیمان امنیتی بسته‌است و با جمهوری اسلامی ایران نیز در مذاکره بوده و در آینده‌ای نزدیک یک معاهده امنیتی میان ایران و افغانستان به امضا خواهد رسید.