-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

قهر خلیلزاد از طالبان جدی است؟

عملیات الفتح طالبان کوبیدن ناگهانی طشت حلبی در اتاق مذاکره بر فرق خلیلزاد است. طالب اقسام مختلف دارد و اقسام متنوع آن، روی خط ریل یک استراتیژی کفالتی حرکت دارند. لاوروف در جریان مذاکرات خلیلزاد با طالبان، چند بار کنایتاً گفت که امریکا قادر نیست به تنهایی تار جر شده افغانستان را صاف کند. این سوی خبر، سپاه پاسداران از امریکا تشکر کرد که آن ها را در فهرست تروریزم جا داده است!