-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۱, شنبه

دیلی میل: سرمایه زاخیل وال 122 میلون پوند انگلیسی است!

روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش داد که قیمت جایداد های حضرت عمر زاخیل وال از افراد کلیدی کرزی و اشرف غنی، در دوبی و کانادا به 75 میلیون پوند انگلیسی بالغ می شود. همچنان مشارالیه 47 میلیون پوند سرمایه شخصی نیز دارد. حضرت عمر بچه یک ملای فقیر از چپرهار است که عمرش در فاقه گی و عسرت گذشته است. این مه سرمایه از کجا آمد؟ متأسفانه تاریخ افغانستان با تاریخ دیگرکشور ها تفاوت دارد. خداوندگار تاریخ افغانستان در واقع بنده همین حضرات است و هماره به سرخ رویی همین حلقات و خواص نوشته شده و می شود. به تاریخ یک صد سال اخیر نگاه کنید.