-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۶, دوشنبه

شاه امان الله: « آینده کار در دست الله است»

شاه پیشین در روم یک ویلا خرید.

چشم دوم تاریخ- جلد سوم، فصل سوم، برگ 68- رزاق مأمونروم ۷ نوامبر: امان الله شاه رانده از افغانستان یک کاخ ویلایی در منطقه ( پراتی کوارتر) شهر روم نزدیک کلیسای سنت پیترز خریداری کرده است. این ویلا دارای ۲۴ اتاق و مجهز با تمام وسایل پیشرفته به شمول تشناب های شیک، سالن و اتاق آفتابگیر است. بهای ویلا مبلغ دو میلیون و یک صد و بیست و پنج هزار لیره ایتالیا برابر با یک صد و دوازده هزار و هفت صد و هفتاد و پنج دالر امریکایی است. گمان می رود که امان الله پول زیادی در اختیار دارد. 
زمامدار سابق از کشور اصلی اش با شورو اشتیاق نقل می کند که زمانی دریک روز یک آهو و ۶۰۰ مرغابی شکار می کرده. چون ایتالیا آهو ندارد وشکار مرغابی هم به آن حدی که شاه مهاجر مدعی است، ممنوع است. او به دعوت ها گاه گاهی ویکتور امانویل پادشاه ایتالیا برای شکار یک روزه بسیار ارزش قایل است. *

 * Daily News, Friday, November 8, 1929

نویسنده گزارش می افزاید: عالی ترین ستایشی که امان الله از فاشیسم دارد به خاطر جاده های بسیار منظم ایتالیا است. شاه سابق به حیث یک راننده مشتاق موتر در بیشترین جاده های ایتالیا راننده گی کرده و درخانه اش نقشه شاهراه هایی را که از آن جا عبور کرده، با قلم نشانی کرده است. وی در روم زنده گی شادمانانه دارد و هیچ علاقه ای برای بازگشت به افغانستان ابراز نکرده و می گوید که « آینده کار در دست الله است».