-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

افشاگری پایگاه ویکیلیکس افغانستان


ژورنالیستان تحقیقاتی به سوی پرونده ها بشتابند!بعد از این که رجب علی اندیشمند تاجر ملی ویکی از کاندیدان انتخابات پارلمانی از کابل  جعبه سیاه تقلبات کمیسیون های انتخاباتی را مستند سازی نموده چهره های سیاه کمیشنران ومسولین دارالانشآء سابق را افشاگری کرد، در اعلام نتایج انتخابات کابل معطلی رُخ داد.

درحال حاضر، پروندۀ تقلبات لایه به لایه و گسترده، از سطح ارگ تا قدمه های اول و میانۀ کمیسیون انتخابات به طور مستند و غیر قابل انکار در دسترس است. یک کاپی از صد ها پرونده به جامعه جهانی تحویل داده شده است. بسیاری از کاندیدا های واجد شرایط که در واقع برنده انتخابات بوده اند؛ به دستور ارگ و گروه پولساز در سطح بالای کمیسیون های انتخابات قصداً در ردۀ بازنده ها فهرست شده اند.
به حوالۀ منابع خاص، به نقل از رجب علی اندیشمند، در نتیجه کارکرد شباروزی یک گروه متخصص تکنیکی و پژوهش اختصاصی نقاب از صورت بسیاری از آدم های به ظاهر محترم یکسو زده خواهد شد. 

بسا مکاتیب و مدارک دیگری نیز در اختیار ویکیلیکس افغانستان قرار گرفته است که به رسوایی های بسیاری راه خواهد گشود.