-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

مشکل تاجک، پشتون نیست؛ خود تاجک است


نخستین سخنرانی مهم در باره بحران اجتماعی و سیاسی در اردوگاه تاجکان

اشاره: هارون امیر زاده، خط سرنوشت را بسیار دقیق بیان کرده است.  این بحث هرچند مروری بر عمومیات بحران دارد اما مسیر ها و رگه های اصلی بحران اجتماعی و سیاسی را نشانه گیری کرده است. من هیچ چهره تاجک تبار را تا کنون ندیده ام که مشخص و کارتمام صحبت کند. یک نهاد تحقیقاتی یا اتاق فکر لازم است تا ارزش های بین الاقوامی تاجیکان را در کنار ارزش های دیگران به یک امکان و راهکار و نقشه راه تبدیل کند.
بین پشتون و پشتونیزم باید خط فاصل کشید. این نظریۀ مطلوب است.
 اگر سخنرانی امیرزاده را در لینک زیر بشنوید؛ متوجه می شوید که راه حلی آبرومند درحال ظهور است.