-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۸, چهارشنبه

یک شاکی دیگر علیه فضلی

سليمه نيكبين
حرف هاي رابط هاي نا مشروع در باره فضلي كاملا درست است

دو بار كه با نماينده رييس جمهور آقاي فضلي جلسه داشتم فهميدم انسان سبك است.

چند بار مزاق هاي نا مناسب را شروع نمود با جواب منطقي و انساني سر جايش شاندم، چندين بار پيام دادند و پيام هايش را جواب ندادم، بالاخره فهميد كه با يك زن با همت و با عفت طرف است، در ليست ابتداي برنده اعلام شدم ولي اين آقا مرا در ليست نهاي بازنده اعلام نمود.