-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۶, دوشنبه

واشنگتن پست: رابطه دکترغنی با امریکا خراب شده است


شمارش معکوس برای سرنگونی غنی آغاز شد. دکترغنی هفتاد ساله حاضر به ترک کاخ ریاست جمهوری نیست. دوره پنج ساله ریاست جمهوری غنی هفته گذشته به سر آمد؛ اما وی طبق معمول به کارش ادامه می دهد. او براساس فتوای دادگاه عالی قدرت را تا ماه سپتامبر در دست خود گرفته؛ درحالی که مخالفان بدین باورند که حملات شورشیان و قطب بندی سیاسی رو به افزایش دارد و غنی از بودجه دولتی برای مبارزه انتخاباتی استفاده می کند. آن ها خواستار تشکیل یک حکومت سرپرست اند. مشاور امنیت ملی سابق و دکترعبدالله آماده شده اند در برابر غنی مقاومت کنند و اصرار دارد که وی جا خالی کند.
همزمان که روند صلح کمرنگ شده، روابط دکتر غنی با واشنگتن نیز از بین رفته است. بین افغان ها به خاطر اعمال و جاه طلبی های غنی دو دسته گی افتاده است. اکنون وضعیت مانند دوره حکمروایی کرزی در 2009 است که بالاتر از اختیاراتش قرار گرفته بود،
واشنگتن پست به نقل از امین عارف یک مقام بازنشسته نوشته است که اکنون ریاست جمهوری غنی غیرقانونی است. او چیزی به دست نیاورده و مردم را تقسیم کرده است. این گناه غنی است که انتخابات را به گرو گرفته و باید به زود ترین فرصت کنار برود.