-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۰, جمعه

دعاهای غدر در در مکه

غنی و خونتای ارگ بی جهت لنگ سفید بر تن کرده و دعای دروغین به جا آورده اند. این دعا آخرین دعای موصوف در مکه است... زیرا در چند قدمی سقوط قرار دارد. آیا سقوط از نمونه قذافی باشد یا از حسنی مبارک، نمی تواند پیش بینی کرد.