-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۸, چهارشنبه

بی هنر تر ازغزال عنایت ندیدم


دست درازی در حریم هنر و ارزش های متعالی
این بانو در تاجکستان به اصطلاح خود شان یک کلیپ ضبط کرده به نام «ای بچه دهقان» که عوق آور است. سرشار از تهی و توهم. نه هنری در آن متبلور است؛ نه سویه ای، نه سوادی، نه تصنیفی آبرومند... هیچی... فقط خودش را نمایش داده به خاطر آن چنان منهیاتی مبتذل که فقط او تواند از آن تغذیه کند؛ نه مخاطبان!
 هیهات! افغانستان و اهالی دل، دلم برایت تکه تکه می شود.
لب خوانی های این بانو هیچ تفسیری جز اهانت به ذوق وهنرپذیری خواص دارد. بازاری ها و عوام خطش جداست.