-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

فیلیترینگ شبکه اجتماعی به دستور دکترغنی آغاز شده است

دوستان مبارز مراقب خودباشید .

منبعی از امنیت ملی افغانستان تأیید کرده است که حکومت افغانستان (ریاست مطبوعات امنیت ملی، متخصصین تکنالوژی دفتر رئیس جمهور و وزارت مخابرات) کنترل کامل رسانه های اجتماعی در افغانستان را بدست گرفتند و بعد از این شبکه های اجتماعی در افغانستان امن نیست و حکومت بر تمام اطلاعات شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی دست رسی دارند.
حذف نظریات انتقادی درباره فعالیت ها و کارکردهای حکومت، مخصوصا ریاست جمهوری بخشی از مهمترین مأموریت کارمندان بخش های یاد شده می باشد.

کاپی- عبدالسمیر استانکزی