-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

هشدار شدید مایک پمپئو به دکتر غنی

مایک پمپئو به دکترغنی درتلفن گفته است: آیا می خواهی با تو هم مثل طالبان به عنوان یک طرف متخاصم وارد مذاکره شویم؟
اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا قبل از سفرش به عراق به دکترغنی درتلفن صحبت کرده و هشدار داده است که از سنگ اندازی در روند تعامل سیاسی افغانستان دست بردارد.

در گزارشی که از ارگ درز کرده گفته شده که مایک پمپئو به دکترغنی گفته است که آیا می خواهی با تو هم مثل طالبان به عنوان یک طرف متخاصم وارد مذاکره شویم؟ امریکا از مشکل تراشی های شما خسته شده است و نباید کاری از تو سر بزند که به سرنوشت معمرقذافی دچار شوی.

گزارش می افزاید که دکترغنی سخت آشفته و خشمگین شده است. وی روز گذشته به فضل هادی مسلمیار هدایت داده است که تریبیون مشرانو جرگه را علی العجاله برای مقابله با توطئه های امریکا فعال سازد. راه اندازی قیام شورای علماء هم در برنامه شامل است. 
مسلمیار درنخستین اقدام در محضر سنا گفته است که امریکایی ها دیگراجازه راه اندازی عملیات شبانه در مناطق مختلف افغانستان را ندارند. این اقدام گام نهادن در مسیر سیاست های آخری کرزی است. در آستانه رسیدن اول جوزا، روز پایانی دوره کار دکترغنی، تنش های اعلام ناشده میان بازیگران تشدید شده است.